„ЧЕТЯЩОТО ФЛАМИНГО” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5061-C01 – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ЧЕТЯЩОТО ФЛАМИНГО” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5061-C01 – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073-5061-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 3 585.00 лв., от които 3 047.25 лв. европейско и 537.75 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 27.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.